CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”

AVIZ

la 21-22 martie 2020

FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE

A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL

(Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A)

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” CONSACRATĂ JUBILEULUI „90 DE ANI AI FACULTĂŢII BIOLOGIE ŞI CHIMIE

Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Geografie, Fizică).

Conferinţa ştiinţifico-practică are drept scop de a crea o platfomă de discuție pentru promovarea celor mai perfomante tehnologii educaționale, susținerea ideilor inovative și a tinerelor talente în domeniu.

În cadrul Conferinței va fi organizată Expoziția elaborărilor elevilor, unde vor fi prezentate produsele activității elevilor în echipele de cercetare. O atenție deosebită va fi acordată educației STE(A)M. Cele mai bune produse vor fi apreciate cu diverse distincții.

Regulament

Materialele rezultative vor fi publicate în Culegerea materialelor conferinţei științifico-practice „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ”.

 SECŢIUNILE PENTRU CULEGEREA DE LUCRĂRI:

 • Didactica Ştiinţelor naturii
 • Biodiversitate
 • Materiale noi şi Biotehnologii
 • TIC în educaţie
 • Tinere talente

CERINŢE DE TEHNOREDACTARE ŞI PREZENTARE A ARTICOLELOR:

 • Lucrarea va cuprinde 3-7 pagini complete;
 • Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 • Formatul hârtiei: Paper size A4;
 • Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 12;
 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;
 • Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru;
 • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la dreapta;
 • Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

Popescu R., Balan I. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

Popescu R., Balan I.  Titlul articolului. În: revista. Anul. Numărul. Paginile articolului.

Pentru lucrări în culegerile conferințelor:

Popescu R., Balan I. Titlul lucrării. Titlul conferinței. Locația. Perioada desfășurării. Paginile lucrării.

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Pentru secțiunea Tinere talente se acceptă lucrările elevilor împreună cu profesorul-coordonator cu volumul de o pagină, în care vor fi descrise rezultatele proiectului de cercetare.

IMPORTANT: Vă rugăm să completaţi Formularul de participare (click aici ) până la 20 februarie 2020.

Prezentarea lucrărilor – 1 martie 2020

Lucrările se vor expedia la adresa electronică:instruire_prin_cercetare@ust.md

ATELIERE DE PERFORMANȚĂ:

Cu scopul familiarizării elevilor și profesorilor cu cele mai performante tehnologii vor fi organizate activități interactive în ateliere:

1. Elaborarea resurselor didactice digitale pentru activitățile curriculare la biologie.

2. Geometria biologiei și aplicabilitatea ei.

3. Rezervele funcționale ale organismului.

4. Integrarea elevilor în procesul de cercetare.

5. Chimie computațională.

6. Chimie ecologică și alimentară.

7. Experimentul chimic.

Fiecare profesor, împreună cu elevii ghidați vor avea posibilitatea să participe consecutive doar în 2 ateliere (rugam să vă înregistrați din timp pentru a putea organiza buna desfășurare a activităților)

TAXA DE PARTICIPARE:

 • participare cu publicare și eliberarea materialelor (mapa Conferinţei, Agenda, Volumul cu lucrările publicate, Certificat de participare, pauză de cafea) – 200 lei;
 • participare cu publicare fără eliberarea Volumului cu lucrările publicate (mapa Conferinţei, Agenda, Certificat de participare, pauză de cafea) – 100 lei;
 • participare fără publicarea materialelor (mapa Conferinţei, Agenda, Certificat de participare, pauză de cafea) – 50 lei;
 • Volumului cu lucrările publicate – 100 lei.

Profesorii-coordonatori ai grupurilor de creație ale elevilor sunt scutiți de taxa de participare.

Vă invităm în calitate de participant activ

Fiecare participant la Conferinţă va primi la sfârşitul evenimentului certificat de participare.