Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a


CENTRU de CERCETĂRI și INOVAȚII PEDAGOGICE
și CATEDRA PEDAGOGIE ȘI PSIHOLOGIE GENERALĂ

organizează
în data de 30-31 octombrie, 2021, ora 900, în regim online (Google Meet)

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
„CERCETAREA ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI
DIN PERSPECTIVA EXIGENȚELOR ACTUALE ALE PIEȚII MUNCII”, Ediția I-a

 

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii.

Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi.

Materialele conferinței vor fi publicate.

Participanții pot solicita Culegerea conferinței și vor obține Certificat de participare.

Culegerea conferinței și Certificatul de participare vor fi eliberate participanților pe 31 octombrie, 2021.

 

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Științe Exacte
 2. Științe ale Naturii
 3. Științe Socio-umanistice
 4. Pedagogia Învățământului superior
 5.  Managementul Educațional
 6. Pedagogie în Învățământul preșcolar și Primar;

 

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 16 septembrie, 2021, accesând link-ul: https://forms.gle/p39u2F8CHLFeUtKP7

 

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 02 octombrie 2021, la adresa de e-mail: elenarusu003@gmail.com

Lucrările vor fi publicate în culegerea oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Exemplu găsiți aici.

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze patrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor(i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor(i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor(i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

Exemplu găsiți aici.

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • participare cu publicarea  lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.
 • Eliberarea volumului pe suport de hârtie și a certificatului electronic – 200 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

RECHIZITE BANCARE (LEI):

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654  MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

Destinatia platii: Plata taxei de participare la Conferinta UST 30-31.10.2021

 

RECHIZITELE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

Destinatia platii: Plata taxei de participare la Conferinta UST 30-31.10.2021

 N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

 

Persoane de contact:

Borozan Maia, prof. univ., dr. hab. 060520050 maiaborozan1963@gmail.com
Rusu Elena, dr., conf. univ. 069915503 elenarusu003@gmail.com