Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii.

Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi.

Materialele conferinței vor fi publicate.

Participanții pot solicita Culegerea conferinței și vor obține Certificat de participare.

Culegerea conferinței și Certificatul de participare vor fi eliberate participanților pe 31 octombrie, 2021.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

CERINŢE:

 • Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 • Formatul hârtiei: Paper size A4;
 • Dimensiuni câmpuri: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; pe următorul rând se va indica prenumele şi numele (cu majuscule) complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, aliniat stânga-dreapta, cu diacritice, atent corectate; indentarea primului rând dintr-un alineat se face la 1 cm.
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte de actualitate, să conțină elemente de originalitate şi să descrie experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete;
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor;
 • Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru (cu litere BOLD);
 • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării, centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la centru, cu Bold;
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

 1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. total de pagini, paginii vizate.

Pentru articole:

 1. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

LOCAȚIE: Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, bloc I (stația Calea Ieșilor a troleibuzelor 5 și 8, dinspre magazinul UNIC spre bariera Sculeni).

 

TERMEN LIMITĂ:

Înregistrarea participanților (completarea formularului) și transmiterea rezumatului – 15 septembrie, 2021

Depunerea articolelor până la 1 octombrie, 2021, în format electronic la adresa:  ccip.ust.2020@gmail.com

 

Persoane de contact:

Balțat Lilia, dr., conf. univ. 068546860

Borozan Maia, prof. univ., dr. hab. 060520050 maiaborozan1963@gmail.com

Rusu Elena, conf. univ., dr.  069915503 manuil_elena@mail.ru

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare – 20 lei;
 • participare cu publicarea  lucrării, fără eliberarea volumului de lucrări – 100 lei;
 • participare cu publicare și eliberarea volumului de lucrări – 150 lei;

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.