Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”, Ediţia a V-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (Chişinău)            

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

organizează

Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională

„MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”, Ediţia a V-a

Ediție jubiliară: 90 DE ANI A UST

30 – 31 octombrie 2020, Chişinău