Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

În perioada 29 – 30 septembrie 2020 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, și-a desfășurat activitatea Conferința științifică națională cu participare internaţională

Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective,

consacrată aniversării a 90-a de la fondarea UST.

Evenimentul a întrunit cercetători științifici, cadre didactice universitare și preuniversitare din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie şi specialişti în Știinţele Educaţiei.

   

În sesiunea plenară a conferinței a participat Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dl Igor ȘAROV, care a venit cu un mesaj de salut în care a menționat implicarea universității în direcțiile prioritare ale cercetării științifice din țară. În mesajul de salut, rectorul universității a accentuat aportul cercetătorilor universității în procesul educațional și de cercetare și inovare pe parcursul a 90 de ani de activitate a UST. Atenția participanților la plenară a fost captată de diversitatea și actualitatea rapoartelor științifice prezentate de cercetători cu renume din țară și de peste hotare, reprezentanți ai instituțiilor cu care universitatea are acorduri de colaborare.

În cele opt secțiuni, care au întrunit domeniile de cercetare ale universității, au fost prezentate circa 160 de rapoarte în baza cărora s-au inițiat discuții substanțiale și formulate propuneri pentru activitatea de cercetare și inovare, precum și managementul cercetării.