Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie”

Între 30 martie şi 1 aprilie la Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională „Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie” organizată de Catedra Ştiinţe Sociale de la această universitate împreună cu Institutul de Asistenţă Socială a Universităţii Pedagogice din Cracovia, cu participarea specialiştilor în domeniul ştiinţelor socio-umane din Republica Moldova (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă” din Chişinău), Polonia, România, Ucraina.


Materialele prezentate au prezentat interes la cei prezenţi, iar discuţiile care au urmat au confirmat actualitatea temelor puse în discuţie: situaţia în care se află societatea moldovenească la etapa actuală, probleme legate de procesele profunde de transformări prin care trece educaţia din Republica Moldova ş.a.

Cu prilejul acestei conferinţe la Chişinău au efectuat o deplasare colegii noştri Norbert Pikuła, Directorul Institutului Asistenţei Sociale de la Univerşitatea Pedagogică din Cracovia, şi Ioana Łukasik de la Colegiul Ignatianum din Cracovia.

Colaborarea cu colegii noştri din Polonia durează de mai mulţi ani şi a fost materializată prin organizarea mai multor conferinţe şi publicarea mai multor volume ale materialelor conferinţelor.


În timpul vizitei de la Chişinău a avut loc întâlnirea dintre colegii polonezi şi Rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău Eduard Coropceanu. În timpul întâlnirii au fost stabilite perspectivele viitoarei colaborări dintre Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Universitatea Pedagogică din Cracovia.