Conferința științifică internațională  „Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău

organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la

Conferința științifică internațională
„Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale (concept STEAM)”,

dedicată aniversării a 70 de ani a Profesorului Anatol Gremalschi

care se va desfăşura în perioada 29 – 30 octombrie 2021

 

Evenimentul se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celor interesaţi de probleme științifice.

Termenul limită de înregistrare: 27 septembrie 2021.
Termenul limită de expediere a comunicării: 4 octombrie 2021.

Secțiunile Conferinței

 1. Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM). Responsabil: Dorin Afanas, dr. conferențiar.
 2. Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM. Responsabil: Maria Pavel, dr. conferențiar.
 3. Implementarea inter/transdisplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Responsabil: Igor Postolache, dr. conferențiar.
 4. Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei. Responsabil: Elena Sochircă, dr. conferențiar.

Șablonul documentului articolului îl puteți descărca de aici.

Lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete, (paginile nu se numerotează) tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • TITLUL LUCRĂRII se va scrie cu majuscule aldine (Bold), folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de prenumele şi NUMELE complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 13 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare (fără alineat), cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11;
 • cuvinte-cheie: 5-10 cuvinte, în limbile română şi engleză, plasate după rezumate;
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale;
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice, incluse în paranteze pătrate [..];
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării, fiind urmate de titlu cu litere aldine (Bold) plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
 • tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, centrat, cu litere aldine (Bold);
 • lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • Lucrările se prezintă în limbile engleză, română, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării, conform standardului SM ISO690:2012.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Informații importante

 1. Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare şi volumul de lucrări!
 2. Vă rugăm să accesați formularul de participare aici (până la 27 septembrie 2021).
 3. Taxa de participare fără comunicare – 50 lei.
 4. Taxa de participare cu comunicare – 100 lei.

 

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

RECHIZITELE BANCARE (LEI)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654  MDL    
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA , sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii AGRNMD2X443
Destinația plații Plata taxei de participare la Conferința STEAM, UST, 29-30.10.2021

 

RECHIZITELE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO  
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA , sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA, Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

Adresa desfășurării Conferinței

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5.
Adresa e-mail: conferinta_steam@tsu.md
Telefon de contact: (+ 373) 22 240084

 

Certificatele de participare vor fi obținute în felul următor :

1. Accesați lista necesară.
Lista vorbitorilor
Lista participanților
2. Gasiți în lista respectivă numele și pronumele Dvs.
3. In dreptul numelui Dvs, în partea stangă se află un cod. Codul dat este codul certificatului Dvs.
4. Deschideți lista mapelor ce conțin certificatele aranjate dupa coduri.
5. Deschideți mapa ce conține certificatul Dvs.
6. Descărcați certificatul Dvs.