Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, 2020

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău
organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la 
Conferința științifică națională cu participare internaţională
Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective
care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020

Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova și se adresează cercetătorilor științifici, cadrelor didactice din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Filologie, specialiştilor în Știinţele Educaţiei şi tuturor celor interesaţi de probleme științifice.

Termenul limită de înregistrare: 1 iulie 2020.

Termenul limită de expediere a comunicării: 30 iulie 2020.

Secțiunile Conferinței

 1. Științe Exacte;
 2. Didactica Științelor Exacte;
 3. Științe ale Naturii;
 4. Didactica Științelor Naturii;
 5. Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie;
 6. Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar;
 7. Științe Socio-umanistice;
 8. Didactica Științelor Socio-umanistice.

Șablonul documentului articolului îl puteți descărca de aici.

Lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete, (paginile nu se numerotează) tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 13, interval între rânduri 1,25 mm, cu diacritice, atent corectate;
 • marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • TITLUL LUCRĂRII se va scrie cu majuscule aldine (Bold), folosind font Times New Roman, corp de literă 13, centrat; urmat de prenumele şi NUMELE complet al autorului autorilor, font Times New Roman, corp de literă 13 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare (fără alineat), cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11.
 • Cuvinte-cheie: 5-10 cuvinte, în limbile română şi engleză, plasate după rezumate.
 • conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; 
 • referinţele se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice, include în paranteze pătrate [..];
 • formulele de calcul se încorporează în textul comunicării folosind instrumentul Ecuație (Equation);
 • graficele, histogramele, desenele etc. se numerotează și se plasează în textul comunicării doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient), fiind urmate de titlu plasat la centru. Desenele se grupează, pentru a nu pierde din detalii;
 • tabelele se numerotează și se încorporează în textul comunicării centrat, fiind precedate de titlu, centrat, cu litere aldine (Bold);
 • lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN;
 • Lucrările se prezintă în limbile română, engleză, rusă, franceză.
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.

Notă! Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor, după recomandarea catedrei de profil. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Informații importante

 1. Fiecare participant la Conferinţa (autor/coautor) va primi la sfârșitul Conferinței diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.
 2. Vă rugăm să accesați formularul de participare AICI (până la 1 iulie 2020).
 3. Taxa de participare fără comunicare – 50 lei
 4. Taxa de participare cu comunicare – 200 lei

Adresa desfășurării Conferinței
Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5.
Adresa e-mail: conferinta@ust.md
Telefon de contact: (00 373) 22 240084