Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească

Miercuri, 24 aprilie 2019 în incinta Universității de Stat din Tiraspol a avut loc ediţia a 68-a a Conferinţei
Ştiinţifice anuale studenţeşti. În cele 27 de secții au fost prezentate circa 350 comunicări, în care
studenții și masteranzii au prezentat rezultatele cercetării lor științifice. La conferință au participat și
studenți din alte instituții de învățământ superior și preuniversitar din țară. Tematica diversă, actuală și
interesantă a comunicărilor au inițiat discuții și dezbateri constructive și laborioase. Toți participanții la
conferință au primit diplome de participare sau de mențiune, iar cei 27 de studenți care s-au plasat pe
locul I, vor fi premiați financiar. Cele mai valoroase lucrări vor fi editate într-o culegere de materiale ale
celei de-a 68-a ediții a conferinței studențești. Felicitări tuturor studenților participanți și conducătorilor
lor științifici efortul depus și rezultatele obținute.