Conferinţa Ştiinţifică anuală studenţească

AVIZ

Miercuri, 24 aprilie 2019 va avea loc ediţia a 68-a a Conferinţei Ştiinţifice anuale studenţeşti.

În conformitate cu ordinul nr. 33 din 6 februarie 2019, fiecare catedră UST va organiza câte o secţie în domeniul ştiinţific corespunzător.

Cele mai bune lucrări ştiinţifice studenţeşti vor fi premiate şi recomandate pentru publicare.

Înregistrarea participanţilor va avea loc la catedre până la data de 7 aprilie 2019.

Sunt invitaţi studenţii şi masteranzii Universităţii de Stat din Tiraspol şi a tuturor instituţiilor de învăţământ superior din ţară.

Informaţii suplimentare la Serviciul Cercetări Ştiinţifice al UST:

cercetare@ust.md

Tel. 022240084

Comitetul organizatoric