Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST cu participare internaţională

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău aduce la cunoștință tuturor persoanelor care s-au înregistrat la Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor UST, cu participare internaţională  că aceasta va purta titlul ”Conferința științifică cu participare internațională Învățământ superior: tradiții, valori, perspective și se va desfăşura în perioada 28 – 29 septembrie 2018

Taxa de participare fără comunicare – 20 lei

Taxa de participare cu comunicare – 100 lei

Adresa desfășurării Conferinței:

Universitatea de Stat din Tiraspol,

Adresa e-mail: cercetare@ust.md

Telefon de contact: (00 373) 22 240084