CONFERINȚA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE, EDIȚIA A III-A

În perioada 28-29 februarie 2020 în incinta Universității de Stat din Tiraspol și-a desfășurat lucrările cea de-a treia ediție a Conferințe Republicane a Cadrelor Didactice.

La eveniment au participat peste 500 cadre didactice universitare, preuniversitare, reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, profesori școlari și preșcolari de peste hotare, cu care universitatea întreține relații de colaborare, precum și doctoranzi și masteranzi din UST.

Participanții la conferință au fost salutați de către rectorul UST, dlui Eduard Coropceanu, dr., prof. univ.; reprezentantul MECC, Lilia Parhomenco; directorul Institutului de Științe ale Educației, dna Lilia Pogolșa, dr. hab., prof. univ.; prorectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dl Constantin Ciorbă, dr. hab., prof. univ., care au apreciat importanța și necesitatea evenimentului pentru sistemul educațional din țară.

În ședința plenară și ședințele celor 13 secții ale conferinței au fost prezentate peste 200 de comunicări adresate celor mai stringente probleme din învățământul preuniversitar, precum și din didacticile disciplinelor școlare și universitare.

Comitetul științific și organizatoric au sistematizat obiecțiile și propunerile participanților și au propus spre adoptare rezoluția conferinței în care se menționează necesitatea menţinerii în continuare a acestei platforme de discuții în cadrul căreia sunt organizate dezbateri consistente referitoare la cele mai stringente probleme din domeniul educațional; promovarea și diseminarea bunelor practici, soluţionarea problemei motivării tinerilor pentru selectarea profesiei de pedagog, care în ultimul timp nu se regăseşte printre profesiile solicitate de tineri în pofida anunţării educaţiei ca prioritate naţională.