Conferinţa republicană a cadrelor didactice

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

în perioada 27-28 FEBRUARIE 2021

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Forumul îşi va desfăşura activităţile în atelierele:

 1. Didactica matematicii;
 2. Didactica informaticii;
 3. Didactica fizicii;
 4. Didactica geografiei;
 5. Didactica biologiei;
 6. Didactica chimiei;
 7. Didactica limbii și literaturii române;
 8. Didactica limbii și literaturii ruse;
 9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
 10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
 11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
 12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
 13. Managementul educației;
 14. Pedagogia școlii superioare.

 

Recomandări privind tehnoredactarea lucrărilor

Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:

 • Se va utiliza redactorul Microsoft Word;
 • Formatul hârtiei: Paper size A4;
 • Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left – 2 cm; Right – 2 cm;
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat; pe următorul rând se va indica prenumele şi numele (cu majuscule) complet al autorului/autorilor, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituţională (catedra – pentru colaboratorii UST; instituţia – pentru autorii sau coautorii din afara UST);
 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 14, interval între rânduri 1,25 mm, aliniat stânga-dreapta, cu diacritice, atent corectate; indentarea primului rând dintr-un alineat se face la 1 cm.
 • Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale; lucrarea va cuprinde 3-5 pagini complete;
 • Referinţele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice;
 • Formulele de calcul se încorporează în textul comunicării fiind redactate cu ajutorul instrumentului Equation Editor ;
 • Graficele, histogramele, desenele etc. se plasează în textul comunicării centrat, doar în culoare alb-negru (se admit evidenţieri prin haşurare, gradient); numerotarea și titlul acestora se plasează sub ele, la centru (cu litere BOLD);
 • Tabelele statistice se încorporează în textul comunicării, centrat, fiind precedate de titlu, amplasat la centru, cu Bold;
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori;
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile română, engleză, rusă, franceză;
 • Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării, cu numerotare arabă, conform formatului:

Pentru cărți:

 1. Popescu R. Titlul lucrării. Orașul: Editura, anul editării. Nr. pagini.

Pentru articole:

 1. Popescu R. Titlul articolului. În: revista, culegerea, conferința. Locația. Paginile articolului.

 

Lucrările prezentate vor fi publicate în colecţia oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

Vă rugăm să accesați Formularul de participare până la 20 ianuarie 2021.

 

LOCAȚIE: Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, bloc I (stația Calea Ieșilor a troleibuzelor 5 și 8, dinspre magazinul UNIC spre bariera Sculeni).

IMPORTANT: Depunerea lucrărilor se poate face până la 1 februarie 2021 în format electronic pe e-mail la adresa: conferinta@ust.md.

Cu întrebări Vă puteţi adresa la tel. 022754924.

 

Vă invităm în calitate de participant activ!

Fiecare participant la Conferinţă (autor/coautor) va primi, la sfârşitul activității, diplomă de participare şi volumul cu lucrările publicate.

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în varianta electronică – 0 lei;
 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică (fără eliberarea volumului de lucrări) și comunicare, și eliberarea certificatului de participare în varianta electronică, – 50 lei;
 • participare cu publicare și editarea volumului de lucrări pe suport de hârtie și eliberarea certificatului de participare în varianta electronică – 120 lei;

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST în varianta electronică.

RECHIZITELE BANCARE IBAN STUDII-conferinta