Conferinţa Republicană a Cadrelor Didactice 2022

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău

organizează

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE
în perioada 2627 februarie, 2022

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor secții:

 1. Didactica matematicii;
 2. Didactica informaticii;
 3. Didactica fizicii;
 4. Educație STEM;
 5. Didactica geografiei;
 6. Didactica biologiei;
 7. Didactica chimiei;
 8. Didactica limbii și literaturii române;
 9. Didactica limbilor străine;
 10. Învățământul preșcolar: practici autentice, inovație, calitate;
 11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
 12. Educația interculturală;
 13. Psihopedagogie și incluziune școlară;
 14. Managementul educației;
 15. Pedagogia școlii superioare.

 

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 20 decembrie, 2021, accesând link-ul: https://forms.gle/GAvchLvnU8WWon4f6

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 15 ianuarie 2022, la adresa de e-mail: conferinte@ust.md

Lucrările vor fi publicate în culegerea oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

 Numele și codul certificatelor le găsiți în fișierul atașat.

Certificatele le descărcați de pe următorul link.

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze patrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor (i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor (i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor (i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

Exemplu găsiți aici .

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

RECHIZITELE BANCARE

În atenția participanților la conferință!

La achitare plății pentru participare și publicarea articolului, rugăm să indicați codul conferinței și numele pentru cine este achitat.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Destinația plății Codul: CRCD-260222
Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul băncii AGRNMD2X443

 

RECHIZITELE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Destinația plății Codul: CRCD-260222
Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10

 N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

E-mail: conferinte@ust.md