Conferinţa Republicană a Cadrelor Didactice 2022

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău

organizează

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE
în perioada 2627 februarie, 2022

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului.

Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între instituţiile de învăţământ superior şi general.

Conferința îşi va desfăşura activităţile în cadrul următoarelor ateliere:

 1. Didactica matematicii;
 2. Didactica informaticii;
 3. Didactica fizicii;
 4. Didactica geografiei;
 5. Didactica biologiei;
 6. Didactica chimiei;
 7. Didactica limbii și literaturii române;
 8. Didactica limbii și literaturii ruse;
 9. Didactica limbii și literaturii engleze și franceze;
 10. Performanțele moderne ale personalității în devenire și perspectivele formării de calitate a actanților educaționali;
 11. Experiențe și tendințe în învățământul primar;
 12. Psihopedagogie și incluziune școlară;
 13. Managementul educației;
 14. Pedagogia școlii superioare.

 

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare, care se va expedia până la 20 decembrie, 2021, accesând link-ul: https://forms.gle/GAvchLvnU8WWon4f6

Expedierea lucrărilor în extenso se va realiza până la 15 ianuarie 2022, la adresa de e-mail: conferinte@ust.md

Lucrările vor fi publicate în culegerea oficială a materialelor Conferinţei cu ISBN.

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele şi prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română şi engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta şi dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română şi engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referinţa respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine şi legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (fără Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze patrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor (i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor (i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor (i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

Exemplu găsiți aici .

 

CONTRIBUŢII ŞI BENEFICII

Taxa de participare la Conferinţă reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

Rechizite bancare:

                      UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul băncii AGRNMD2X443
Destinația plății Plata taxei de participare la Conferința Republicană a Cadrelor Didactice 26-27.02.2022

 

RECHIZITELE BANCARE (EURO)

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal 1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10
Destinația plății Plata taxei de participare la Conferința Republicană a Cadrelor Didactice 26-27.02.2022

 N.B.: în cazul achitării la filialele Băncii “Moldova-Agroindbank” SA Vă rugăm să indicați denumirea Universității de Stat din Tiraspol deplin.

E-mail: conferinte@ust.md