Concurs-Student Mobility for Studies

Stimați studenți,

Anunțăm concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate pentru studenți la ciclurile Licență și Masterat (Student Mobility for Studies) pentru domeniul 0532 Științele Pământului de un semestru la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Romania, în semestrul 2 al anului academic 2019-2020.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Decanatul Facultății Geografie – 11 noiembrie 2019.

Dosarul va cuprinde următoarele:

  1. Curriculum Vitae (Europass);
  2. Scrisoare de motivare care va specifica

a. Domeniul (educație) și ciclul de studii;

b. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;

c. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului și asupra competențelor studenților din ambele instituții);

  • Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;
  • Certificat care atestă situația academică a pretendentului;
  • Cerificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (B1);
  • Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

Informații utile: http://www.usv.ro/relint/incoming.php