Concurs – Mobilitate pentru masteranzi la Universitatea din Genova (Italia)!

4 Burse Erasmus+ a câte 4 luni la Universitatea din Genova (Italia) pentru masteranzii Universității de Stat din Tiraspol

Se anunță concurs pentru 4 mobilități Erasmus+ a câte 4 luni laUniversitateadin Genova (Italia).

La concurs pot participa masteranzii Universității de Stat din Tiraspol, anul I.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada februarie – mai 2020.

Dosarul masterandului-candidat trebuie să conțină următoarele acte:

  • Copia pașaportului (Republica Moldova) și a buletinului de identitate;
  • CV Europass (în limba engleză);
  • Scrisoare de motivare (în limba engleză);
  • Scrisoare de recomandare (în limba engleză);
  • Certificatul academic (în limba engleză);
  • Certificat lingvistic (limba engleză sau limba italiană);
  • Copiile diplomelor și certificatelor relevante (opțional).

Dosarele pot fi depuse zilnic la Universitatea de Stat din Tiraspol, biroul 320, bloc. A,  între orele 9:00 și 15:00 începând cu 19.12.2019.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 31.12.2019.

Persoane de contact:

Andrei Braicov  (abraicov@gmail.com) – 022 747919

Lilia Constantinov  (chiriaclilia@yahoo.com) – 079350257