Concurs de suplinire a postului vacant

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de director al Școlii Doctorale „Științe ale Educației, a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și a instituției de cercetare Institutul de Științe ale Educației”.

Începând cu 30.03.2016 – data anunțării concursului, în termen de 14 zile, pretendenții la postul vacant vor depune la Serviciul personal din cadrul UST următoarele acte:

  1. Cererea de admitere la concurs;
  2. CV-ul, model Europass;
  3. Lista lucrărilor științifico-metodice publicate în ultimii 5 ani;
  4. Certificatul care confirmă atribuirea dreptului de conducere/consultare științifică;
  5. Un program de dezvoltare a școlii doctorale pentru o perioadă de 5 ani.

În conformitate cu Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1007 din 10.12.2014. pretendentul la postul vacant este membru al școlii doctorale date. 31