Concurs de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training)

Stimați colaboratori ai UST,

Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training) de 5 zile la Universitatea Pedagogică “Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2020-2021 în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială).

Dosarele în limba engleză vor fi depuse pe suport de hârtie la Serviciul Cercetare și Relații Internaționale și format digital la email-ul relatii.internationale@ust.md până la 24 decembrie 2020.

Dosarul va cuprinde următoarele:

 1. Curriculum Vitae (Europass);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia pasaportului;
 4. Documentul care certifică statutul de angajat în cadrul universității
 5. Scrisoare de motivare care va specifica
 6. Perioada stagiului;
 7. Domeniul ales pentru stagiu;
 8. Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate;
 9. Planul/Programul de activitate preconizat;
 10. Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a candidatului precum și asupra competențelor studenților și colegilor);
 11. Certificat care atestă nivelul competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze (C1);
 12. Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.

 

Informații utile:

Pentru alte detalii contactați responabilul pentru mobilități la emailul chiriaclilia@yahoo.com sau 7930257.