Concurs de intelegență, erudiție, cultură în cadrul „Clubului Erudiţilor” UST

Joi, 18.11.2021, la orele 16.00, va avea loc un concurs de intelegență, erudiție, cultură  în cadrul  „Clubului Erudiţilor” UST.

Succesele vă vor apreciate la justa valoare.

Orice doritor de a lua parte la acest concurs captivant, se va înscrie în listă, pe adresa  e-mail: poesis@mail.ru.

Concursul se va derula prin intermediul  platformei ZOOM.
ID: 6340756925 ,
Passcod: C0sT60