Comunicat privind realizarea Workshop-ului ”Evaluarea competențelor specifice la geografie”

Evenimentul a fost desfășurat la data de 31 martie 2022, ora 15:00, în cadrul Catedrei Geografie Umană, Regională și Turism, Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol. La workshop au participat peste 70 de persoane, inclusiv cadre didactice din învățământul general și superior, studenți și absolvenți ai UST. Invitații speciali au fost: dna Svetlana Axînti, profesoară de geografie, grad didactic superior, șefa Direcției Inspecție școlară, Direcția generală, tineret și sport a municipiului Chișinău, care a prezentat o comunicare ce ține de aspectele metodologice în proiectarea și desfășurarea evaluărilor sumative la geografie și dl Ion Vasiliu, profesor de geografie, grad didactic superior, Centrul de Excelență în Educație artistică ”Ștefan Neaga” care a prezentat modele de teste de evaluare sumativă la geografie pentru clasele liceale. De asemenea, în cadrul workshop-ului, dna Elena Sochircă, conferențiar universitar, șefa Catedrei Geografie Umană, Regională și Turism a prezentat comunicarea cu privire la realizarea evaluării formative la lecțiile de geografie.

Au fost puse în discuție subiecte importante, precum:

  • Aspecte metodologice cu privire la elaborarea testelor sumative;
  • Tipuri de evaluare formativă;
  • Argumentarea necesității aplicării evaluării formative în învățarea centrată pe elev;
  • Tehnici de evaluare formativă aplicate la lecțiile de geografie;
  • Modele de teste de evaluare sumativă la geografie.

Secvențe din cadrul Workshop-ului:

     

     

Lista participanților care au primit certificate de participare cu valoarea de 1 credit.