Colaborări internaționale: UST – Universitatea Pedagogică din Cracovia

Consolidarea relațiilor de colaborare a Universității de Stat din Tiraspol și Universitatea Pedagogică din Cracovia.

În perioada 27-28 martie 2017 Universitatea de Stat din Tiraspol a fost gazda a două evenimente deosebit de importante pentru comunitatea academică atât din Republica Moldova, cât şi din Polonia.

În cadrul Conferinței științifice internaționale ” Provocările lumii moderne. Societate. Cultură. Educaţie”, organizată de Catedra Ştiinţe Sociale, la care au participat oaspeţi de la Universitatea Pedagogică din Cracovia, cadre științifico-didactice din Universitatea de Stat din Tiraspol, studenți, masteranzi şi doctoranzi au fost prezentate comunicate valoroase și pline de interes pentru spațiul pedagogic din Republica Moldova.

Conferința s-a remarcat prin originalitate, autenticitate și dinamism. Cei prezenți au evocat experiența poloneză în provocările lumii moderne, dialogul intercultural și lingvistic. Participanţii la conferinţă au realizat un schimb de opinii şi au trasat perspective de cooperare pe viitor.

De asemenea, au fost trasate perspective pe termen lung pentru cooperarea pe segmentul activităților vizate de Programul Erasmus +, care din acest an îşi desfăşoară activitatea şi la universitatea noastră. În cadrul întâlnirilor organizate a fost semnat un acord de colaborare pe filiera schimbului de experiență și programe de studii pentru studenții şi profesorii Universității Pedagogice din Cracovia și Universității de Stat din Tiraspol.

În cadrul vizitei date, la 28 martie 2017, Universitatea de Stat din Tiraspol a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa domnului profesor Norbert Pikuła, directorul Institutului de Asistență Socială al Universității Pedagogice din Cracovia. Astfel, apreciată activitatea unei distinse personalități în domeniul ştiinţei şi educaţiei din Polonia, care are relații frumoase de colaborare cu comunitatea didactică şi ştiinţifică a Universităţii de Stat din Tiraspol, participând de aproape un deceniu la organizarea conferințelor științifice moldo-polone, la intensificarea relațiilor de colaborare între universitatea noastră și Universitatea Pedagogică din Cracovia, la promovarea mobilității academice între Universitatea de Stat din Tiraspol și instituțiile din Polonia.

În cadrul şedinţei festive au fost evocate realizările ştiinţifice şi manageriale remarcabile ale Profesorului Norbert Pikuła, realizări recunoscute pe plan internaţional, care au contribuit la consolidarea relațiilor moldo-polone. A fost exprimată părerea că aceste relaţii vor continua şi în viitor chiar şi la un nivel calitativ nou. La ceremonia de decernare a distincţiei de Doctor Honoris Causa a fost prezent și consulul Republicii Polone la Chişinău Jerzy Stankiewicz care a apreciat înalt colaborarea dintre Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău şi Universitatea Pedagogică din Cracovia şi şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine toate eforturile care vin în susţinerea colaborării moldo-polone.