Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) UST a organizat lansarea de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi

La 04 noiembrie 2021 în Sala de Festivități a UST Centrul  de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) a organizat lansarea de carte  “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi.

Tradițional pentru UST, la lansările de carte au fost prezente personalități notorii în domeniul științei și culturii.

Moderatorul evenimentului a fost dr. hab., prof. univ. Borozan Maia, Director al CCIP.

La debutul activității, cu mesaj de salut către public s-a adresat dr., prof. univ. E. Coropcean, rector UST.

În discursul său dl rector a menționat faprul, că dna Andrițchi este înalt apreciată în comunitatea academică din întreaga țară, precum și peste hotare, pentru professionalism, responsabilitate și calități umane deosebite și a subliniat  importanța și valoarea muncii dnei V. Andrițchi în sistemul educational din Republica Moldova.

Dr. hab., prof. univ. N. Silistraru, UST: ”O personalitate marcantă în Știința pedagogică. Activitatea științifică și metodică vizează gama largă de interese, dar cu precădere în domeniul Managementul educațional, în care Domnia sa este considerată, pe bună dreptate, cea mai indicată persoană, fapt confirmat de monografiile, publicațiile sale, ideile și conceptele cărora sunt resimțite în actualitate și valorificate în procesul de formare a studenților pedagogi și nu numai”.

„Un om de excepție al învățământului și științei, a cărui personalitate marchează cu certitudine Educația din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, este și va rămâne indubitabil Doamna Viorica Andrițchi, dr. hab., prof. univ. Dedicată activității didactice, preocupată activ de inovațiile din domeniul pedagogiei și andragogiei, dna Viorica Andrițchi se impune în științele educației prin originalitatea cercetărilor care au impresionat de fiecare dată prin rigoare științifică, logică internă impecabilă și eleganță intelectuală”, a punctat dr.hab., conf. univ. S. Baciu, Secretar general al ANACEC

Și-au anunțat prezența și au susținut discurs despre dimensiunile activității de cercetare și sistematizare a informației, despre elementele inovatoare ale publicației și cu multe laude și aprecieri în adresa autorului dr., conf. univ., I. Achiri, șef catedră, IȘE; M. Negrean, director al Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”; A. Manolache, șef Departament Formare Continuă, director de onoare al Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”; dr., conf. univ. M. Marin, preşedinta AGIRoMd, redactor sef revista “Învăţătorul Modern”; E. Botezatu, director executiv “La strada”; dr. T. Muntean, decan Facultatea Pedagogie UST; dr. hab., prof. univ. Vl. Guțu, decan Facultatea de Psihologie si Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială; dr. conf. univ., V. Bordan, Prim-prorector pentru activitatea didactică UST.

Efortul substanțial al autoarei în elaborarea lucrării sale a fost înalt apreciat de către toți vorbitorii.

La finele evenimentului dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi a punctat etapele principale ale lucrului asupra cărții sale și a mulțumit tuturor participanților pentru aprecieri.