Cea mai bună lecție SMART

Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) și TRIDIMENSIONAL TEC anunță concursul

Cea mai bună lecție SMART


Concursul se adresează cadrelor didactice, masteranzilor și studenților în ultimul an de licență în pedagogie, care vor să-şi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici prin elaborarea unei lecții interactive folosind soft-ul SMART Notebook.


Lecția prezentată pentru concurs trebuie să respecte următoarele cerinţe:

  • minim 3 activitati folosind SMART Lab;
  • minim 3 activitati folosind oricare alta funcție a soft-ului SMART Notebook;
  • minim 2 linkuri în SMART SLS.
  • Nu se admite personalizarea resurselor: includerea datelor personale despre concurent, date despre instituția unde activează/studiază, fotografii ale concurentului/elevilor/instituției unde activează.
  • Prima pagină a resursei elaborate va conține: tema lecției/modulului, clasa, disciplina școlară.
  • Fișierul (lecția SMART elaborată) va avea numele: nume_prenume.notebook


Condiţii de participare:


Lecțiile vor avea statut de RED prin aplicarea de către autor a licenţei pentru utilizare liberă (http://creativecommons.org/choose/).

Elaborările vor fi în conformitate cu cerinţele curriculare aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.


Materialele (fișa de înregistrare, lecția SMART elaborată) vor fi prezentate prin e-mail la adresa concurssmart@ust.md sau pe suport fizic (CD, DVD, USB flash etc.) la sediul Universității de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, Chişinău, MD 2069, Republica Moldova, birou 204, inginer Vasile Galben) în perioada 8 mai – 9 iunie 2019.


Evaluarea va avea loc în perioada 10 iunie – 21 iunie 2019.


Rezultatele Concursului vor fi făcute publice pe site-urile www.tdt.md, www.smartboard.md și www.ust.md pe 22 iunie 2019.

Decernarea premiilor:  22 iunie 2019. (Detaliile vor fi anunțate suplimentar)


Câştigătorii vor beneficia de premii băneşti:

Locul I (1 premiu) – 10000 lei

Locul II (2 premii) – 3000 lei

Locul III (3 premii) – 1500 lei


RED* – Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sunt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate de oricine în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri.