Ce-a de-a V-a ediție a Workshopului „Tehnologii performante în educație”

De la fondare și până în prezent un obiectiv important al Universității de Stat din Tiraspol este parteneriatul cu instituțiile din învățământul general pentru a elabora soluții commune pentru problemele impuse de diverse realități ale timpurilor.

O componentă valoroasă și absolut necesară pentru educația modernă este cercetarea și inovarea întru armonizarea procesului de dezvoltare a personalității, identificarea domeniilor de utilitate practică a achizițiilor cognitive; satisfacerea curiozității de cercetare prin aplicații practice concrete în cadrul cărora fiecare persoană descoperă, se convinge, consolidează propriul sistem de valori – proces care asigură o dezvoltare individualizată bazată pe propriile convingeri temeinice.

Învățământul superior are misiunea de a elabora împreună cu învățământul general noi modele eficiente de cercetare interdisciplinară. Avem nevoie de o integrare a eforturilor pentru a face față cerințelor în creștere, mai ales în contextul noilor prevederi curriculare. O parte considerabilă a mediului academic este motivată pentru dezvoltarea competențelor profesionale în contextul evoluției dinamice a tehnologiilor, dar și a exigențelor față de viitorii specialiști care trebuie formați în conformitate cu realitățile societății viitorului.

Workshopului „Tehnologii performante în educație” are misiunea de a informa comunitatea pedagogică cu noile realizări în domeniu, de a face legătură între procesul de instruire și cercetarea științifică pentru a facilita transferul tehnologic spre activitatea didactică.

Obiectivul principal al Workshop-ului este familiarizareapublicului larg cu cele mai performante tehnologii, care pot fi utilizate în procesul educational. Evoluția rapidă a noilor tehnologii pune în fața noastră misiunea de a introduce cât mai rapid în procesul educațional noi cursuri cu utilizarea echipamentelor ce ar favoriza procesul de instruire, dar și de cercetare. Workshopul organizat astăzi prezintă doar o pistă de lansare a noilor idei și provocare pentru colaborări productive între profesorii din școli și cei din universitate, între didacticieni și cercetători, dar ce este mai important – să realizeze o conexiune între nevoile de dezvoltare a elevului și capacitățile tehnologice modern pentru asigurarea unei evoluții armonioase în dezvoltarea profesională.

În cadrul Workshopului au fost organizate 5 ateliere de lucru care au permis analiza posibilităților de utilizare a tehnologiilor pe discipline în parte, dar și pe arii curriculare, cu sublinierea conexiuni interdisciplinare.

a   a

a   a   a

a   a   a