CAIM 2022. Ne-am fi dorit să fie o aniversare, dar a fost In memoriam

În perioada 25-27 august 2022 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (UST) evacuată la Chișinău și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională de Matematică Aplicată și Industrială (CAIM 2022) dedicată memoriei academicianului Mitrofan M. Cioban.

Acest eveniment de mare amploare, în afară de valoarea sa științifică enormă pentru comunitatea academică a matematicienilor din lume, a fost și un omagiu adus Marelui Savant, Ilustru Matematician, Om de o rară cumsecădenie – academicianul Mitrofan Cioban, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar.

În cadrul ședințelor plenare și în cele opt secții pe domenii au fost abordate probleme importante din diverse domenii ale matematicii, analizate noile rezultate științifice obținute, inclusiv – domeniul Educație (Didactica științelor reale).

Evenimentul științific a fost deschis de profesorul universitar Liubomir Chiriac, Vice-președinte al ROMAI, președintele comitetului de organizare a CAIM 2022, care a scos în evidență importanța acestui for științific și despre cine a fost și va rămâne în eternitate savantul Mitrofan Cioban.

Președintele ROMAI, profesorul Stelian Ion, în discursul său din cadrul ședinței plenare a menționat că „academicianul Mitrofan Ciobanu, în calitate de vicepreședinte, a fost un altruist, un motor în organizarea activităților Societății noastre, a ținut la onoarea și demnitatea omului de știință”. Domnia sa a adus mulțumiri organizatorilor conferinței și a urat succes tuturor participanților.

Omagii la adresa regretatului academician Mitrofan Cioban au adus și: rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Eduard Coropceanu, profesor universitar; Alexandra Barbăneagră, rectorul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”; Ion Tighineanu, academician, președintele Academiei de Științe a Moldovei; Julian Revalski, academician, președintele Academiei de Științe din Bulgaria; Inga Țițchiev, directorul Institutului de Matematică și Informatică; Alexandru Stratan, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova; profesorii din facultate a academicianului M. Cioban: profesorul Sergiu Miron și profesorul Ion Valuță. Cu un mesaj emoționant a venit fiica regretatului academician – doctor Antonina Cioban-Pilețcaia.

La CAIM 2022 au participat savanți din 14 state ale lumii: Republica Moldova, România, Ucraina, Canada, Spania, Bulgaria, SUA, Australia, Kazahstan, China, Turcia, Ghana, Rusia, Jordan.

În cadrul Conferinței Internaționale CAIM 2022 circa 198 de participanți au prezentat comunicări în cadrul celor 8 secții:

Secția 1. Ecuații diferențiale parțiale;
Secția 2. Ecuații diferențiale ordinare, sisteme dinamice;
Secția 3. Modelare matematică în inginerie și științe ale vieții;
Secția 4. Analiza reală, complexă, funcțională și numerică;
Secția 5. Teoria probabilității, statistică matematică, cercetare operațională;
Secția 6. Algebră, Logică, Geometrie, Topologie;
Secția 7. Informatică;
Secția 8. Educaţie.

Profesorul Vasile Berinde (România) a menționat:”Felicitări Comitetului de organizare din cadrul UST pentru această frumoasă conferința organizată în memoria celebrului matematician, academicianul Mitrofan Cioban. Este o conferință în care am reușit să facem schimb de idei și opinii și totodată am stabilit relații de colaborarea cu numeroși matematicieni de la diverse universități. Mă bucură faptul că administrația UST și discipolii dlui Mitrofan Cioban au reușit să organizeze un eveniment special și unic dedicat marelui Om de știință.”

Universitatea de Stat din Tiraspol evacuată la Chișinău aduce sincere mulțumiri coorganizatorilor evenimentului: Societatea de Matematică Aplicată și Industrială din România (ROMAI); Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române; Societatea de Matematică a Republicii Moldova; Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”; Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Academia de Studii Economice din Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți; Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

 

Interviu cu profesorul Vasile Berinde (România)      
https://www.youtube.com/watch?v=2XyGQueQA_0

Interviu cu profesorul Stelian Ion, președintele ROMAI (Romania)
https://www.youtube.com/watch?v=FV2vm7GWUXg