Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Mamot Vitalie

Vineri, 16 octombrie, ora 15:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema:

„EVOLUȚIA REȚELEI RUTIERE ȘI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA PEISAJULUI GEOGRAFIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA: ABORDARE GEOINFORMAȚIONALĂ”

 

Pretendent: MAMOT Vitalie
Conducători ştiinţifici: GROZA Octavian, dr., prof.univ., SOFRONI Valentin, dr. hab., prof.univ.