Aviz de examinare a tezei de doctor în științe geonomice în ședința SȘP, pretendent Căpățînă Lucia

Vineri, 16 octombrie, ora 13:00 (sala 352, str. Academiei 1) în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea – 166.02 – Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie va fi examinată teza de doctor în științe geonomice cu tema:

„RISCUL LA INUNDAŢII ÎN LUNCA PRUTULUI, ÎN AVAL DE COSTEŞTI-STÎNCA”.

 

Pretendent: CĂPĂȚÎNĂ Lucia
Conducător ştiinţific: NEDEALCOV Maria, m.c., dr. hab., prof.univ.