AVIZ

În baza extraselor din procesele-verbale de la ședințele consiliilor facultăților au fost recomandate trei candidaturi pentru alegerea celor doi membri din rândurile angajaților titulari ai colectivului UST:

  1. Posțan Liliana, Facultatea de Pedagogie;

  2. Puțintică Anatol, Facultatea de Geografie;   

3. Salii Larisa, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale.

Dosarele au fost depuse în termenul stabilit și corespund cerințelor solicitate de Regulamentul privind formarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UST.