AVIZ

În legătură cu necesitate înaintării candidaților pentru alegerea celor 2 membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a UST din partea cadrelor didactice titulare, la facultăți se vor desfășura ședințele consiliilor facultăților pentru a selecta candidați conform orarului:

  1. Facultatea Pedagogie: 29 mai 2020, ora 8:30;

Reprezentant al Comisiei electorale – Lupașcu Natalia.

  • Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii informationale: 2 iunie 2020, ora 15:00;

Reprezentant al Comisiei electorale – Pavlenco Lilia.

  • Facultatea Biologie și chimie: 29 mai 2020, ora 14:40;

Reprezentant al Comisiei electorale – Stratan Natalia.

  • Facultatea Geografie: 29 mai 2020, ora 17:00;

Reprezentant al Comisiei electorale – Codreanu Sergiu.

  • Facultatea Filologie: 29 mai 2020, ora 17:00;

Reprezentant al Comisiei electorale – Lupașcu Natalia.