Concursul propunerilor de proiecte pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 26.11.2018 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa:

https://drive.google.com/file/d/0B5LstnttqU8gN2o5bjFrOHZFOWc/view

Echipa executorilor proiectului va conține obligatoriu studenţi de la cilul I și ciclul II de studii!

Depunerea propunerilor de proiect va avea loc până la 5 ianuarie 2020. Formularul propunerii de proiect este accesibil aici.

Formularele propunerilor de proiect vor fi depuse într-un exemplar pe suport hârtie la DC și RI, biroul 211, orele 10:00-16:00, în zilele lucrătoare și în format electronic la adresa: cercetare@ust.md.

Evaluarea propunerilor va avea loc în perioada 5 – 15 ianuarie 2020.