ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL CU TEMA “EVALUAREA COMPETENȚELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

Joi, 07 noiembrie 2019, ora 1400,  în şedinţa Seminarului Științific de Profil din cadrul Universității de Stat din Tiraspol (Profilul: 531.Pedagogie generală; 533.Pedagogie profesională, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației; 533.01.Pedagogie universitară) va fi examinată teza de doctor în științe pedagogice a dnei STRATAN Victoria cu tema: EVALUAREA COMPETENȚELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, Specialitatea 531.01.Teoria generală a educaţiei, conducător ştiinţific: ANDRIȚCHI Viorica, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar.

Ședința se va desfășura în sala 108, blocul 1, str. Gh. Iablocikin 5, Universitatea de Stat din Tiraspol.