Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice “Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio- juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive”, autor Popov Lidia

Marți, 15 octombrie 2019, la ora 13.00, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 532.
Didactica ştiinţelor (exacte) în cadrul Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău).
Ordinea de zi:

Examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice la specialitatea 532.02. Didactica școlară
(informatica) Formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la studenţii din domeniul socio-
juridic prin utilizarea tehnologiilor interactive, autor Popov Lidia.
Conducător științific Chiriac Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar.
Locație:
Universitatea de Stat din Tiraspol
Chișinău, str. Gh.Iablocikin nr. 5, aud. 206