AVIZ

Stimați studenți de la ciclul Masterat,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților cu scop de formare (Student Mobility for Training) de 2 luni în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele pământului, în anul academic 2021-2022.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Decanatul Facultății Geografie, până la 21 septembrie 2021, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md.

 

Dosarul va fi pregătit în limba engleză și va cuprinde următoarele:

  1. Curriculum Vitae (Europass);
  2. Copia Buletinului;
  3. Copia pasaportului;
  4. Scrisoare de motivație care va specifica: a.) Domeniul (educație) și ciclul de studii; b.) Obiectivele generale ale stagiului de mobilitate; c.) Rezultatele și impactul așteptat (de exemplu, asupra dezvoltării profesionale și personale a stagiarului);
  5. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic/superiorului subdiviziunii;
  6. Certificat care atestă reușita academică a pretendentului (pentru studenții semestrului 1 la ciclul Masterat – copia diplomei de Licență și anexei);
  7. Certificat care atestă statutul de student al pretendentului;
  8. Certificat care atestă nivelul (B2) al competențelor de utilizare și cunoaștere a limbii engleze sau cehă;
  9. Alte diplome/certificate pe care le credeți relevante.
  10. Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile de sănătate, accidente și răspundere civilă în cuantumul cerut de instituția-gazdă pe durata deplasării și stagiului de mobilitate va fi adăugată ulterior la dosar de beneficiarul de mobilitate.

 

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.