AVIZ

Stimați colaboratori,

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de predare (Staff Mobility for Teaching) de 7 zile + 2 zile transport (exceptand zilele de duminica) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Facultatea Istorie și Geografie a Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, România, în domeniul de formare 0532 Științele pământului, în anul academic 2021-2022. Beneficiarul predă minim 8 ore pe săptămână.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații Internaționale, biroul 221, până la 21 septembrie 2021, iar în format scanat pdf color la email-ul relatii.internationale@ust.md.

Dosarul candidaților va conține:

Demers pentru participare la concurs;

Cerere (Application form) https://drive.google.com/file/d/1njgPziLcF5bPkRa7su6oSjiVMQBOfoAM/view?usp=sharing;

Copia buletinului;

Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni de la perioada intenționată a mobilității;

CV în limba engleză;

Scrisoare de motivație în limba engleză;

Certificat/document care confirmă statutul de angajat în cadrul UST;

Certificat care confirmă nivelul B2/avansat al competențelor de limbă engleză;

Acord de Mobilitate de predare (Mobility Agreement for Teaching) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en;

Copia asigurării medicale care acoperă cheltuielile de sănătate în cuantumul cerut de instituția-gazdă pe durata deplasării și stagiului de mobilitate va fi adăugată la dosar de beneficiarul de mobilitate.

 

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.