AVIZ!

La 19-20 martie 2022 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, str. Drumul Viilor 26A) organizează în regim online Conferinţa ştiinţifico-practică internațională “Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”, ediția a IX-a.

Programul Conferinței: link