Ședinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”

AVIZ

Pe data de 17 iunie 2019, ora 15:00, la facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a Universităţii de Stat din Tiraspol (str. Gh. Iablocikin 5, sala 206), va avea loc şedinţa Comisiei de susținere prealabilă a tezei de doctor în științe pedagogice “Metodologia dezvoltării competenței digitale în procesul formării inițiale a cadrelor didactice filologi”, autor Tatiana Veverița, conducător ştiinţific dr., conf. univ. Andrei Braicov.