AVIZ

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Teaching/Training) în domeniul de formare profesională Științe Exacte în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Genova, Italia, în anul academic 2020-2021.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații Internaționale, UST până la 22 iunie 2021.

Dosarul candidaților va conține:

  • Cerere (Application form);
  • Copia buletinului;
  • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni după expirarea perioadei de mobilitate;
  • CV în limba engleză;
  • Scrisoare de motivație în limba engleză;
  • Certificat care confirmă competențe lingvistice de nivelul C1 la limba engleză;
  • Alte certificate pe care le credeți relevante.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.