UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate academică la Universitatea din Leipzig, Germania

Dear TSU collaborators,

Tiraspol State University announces the opening of the competition for the selection of candidates for the Staff Mobility for Teaching in the field of Social Sciences and Humanities, Mathematics/Computer Science and Natural Sciences within the Erasmus + KA107 programme at the University of Leipzig, Germany, in the academic year 2021-2022.

The candidate’s file will be submitted to the Department of Scientific Research and International Relations, UST, until June 21, 2021.

The candidates’ file will contain:

 • Application form https://drive.google.com/file/d/1V4MEgxu-Iq7bXHJLVEnBJllu1UpI6ojh/view?usp=sharing
 • Copy of the identity card;
 • Copy of passport valid for at least 6 months after the expiration of the mobility period;
 • CV in English;
 • Letter of Motivation in English;
 • Certificate confirming skills of intermediate/advanced level of the English or German language;
 • Certificate confirming the TSU employee status;
 • Other certificates that you think are relevant.

 

 

 

Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților în vederea participării la stagiul de mobilitate academică (Staff Mobility for Teaching) în domeniul de formare profesională Științe socio-umaniste, Matematică/Informatică și Științe ale naturii în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea din Leipzig, Germania, în anul academic 2021-2022.

Dosarele candidaților vor fi depuse la Departamentul Cercetare Științifică și Relații Internaționale, UST până la 21 iunie 2021.

Dosarul candidaților va conține:

 • Cerere (Application form) https://drive.google.com/file/d/1V4MEgxu-Iq7bXHJLVEnBJllu1UpI6ojh/view?usp=sharing
 • Copia buletinului;
 • Copia pașaportului valabil pentru cel puțin 6 luni după expirarea perioadei de mobilitate;
 • CV în limba engleză;
 • Scrisoare de motivație în limba engleză;
 • Certificat care confirmă competențe lingvistice de limba engleză sau limba germană de nivelul intermediar/avansat;
 • Certificat care confirmă statutul de angajat al UST;
 • Alte certificate pe care le credeți relevante.

Potențialele întrebări sunteți rugați să le adresați la emailul relatii.internaționale@ust.md sau mob. 79350257.