AVIZ

Marți, 20 aprilie 2021, la ora 16.00, va avea loc ședinţa festivă a Senatului  Universității de Stat din Tiraspol cu ocazia înmânării însemnelor de Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar Doctor Liviu-Dan Miron – prorector cu cercetarea științifică și relații internaționale a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, România. Decizia de a acorda titlul de  Doctor Honoris Causa al UST Dlui Profesor universitar Doctor Liviu-Dan Miron a fost luată la ședința Senatului UST din 16 martie 2021.

Ședința se va desfășura în Sala de Festivități a UST din blocul I (Gh. Iablocikin 5) și poate fi urmărită și accesând link-ul: https://youtu.be/puoCCgXkamE.