Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În contextul organizării raportării anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 de către Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în baza Ordinului ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în scopul monitorizării procesului de raportare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării de către organele centrale de specialitate ale statului, preliminar prezentării raportului anual Agenției, raportul este supus audierilor publice în cadrul Consiliului Științific al UST, cu participarea obligatorie a doi experți din cadrul Secțiilor Academiei de Științe a Moldovei, care nu sunt angajați la UST.

Rapoartele proiectelor realizate în parteneriate vor fi audiate în cadrul organizației beneficiare câștigătoare a proiectului, adică la ședința Consiliului Științific al UST cu participarea obligatorie a reprezentanților din echipa parteneră.

Rezultatele celor două proiecte realizate în parteneriat cu alte organizaţii câştigătoare (Institutul de Chimie și Institutul de Științe ale Educației) vor fi audiate în cadrul Consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor câştigătoare, conform graficelor stabilite de către Secţiile ştiinţifice ale AŞM.

În temeiul celor expuse mai sus, audierile rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat vor avea loc în ședința Consiliului Științific al UST din 26 noiembrie 2020, ora 12:00, link https://join.skype.com/jUPZQDab8LGC, Sala Senatului, în următoarea ordine:

Cerințe tehnice:

  • Forma de prezentare: format PowerPoint
  • Timp acordat pentru prezentare: 8- 10 minute
  • Timp acordat pentru întrebări: 3 minute.

Prezența în Sala Senatului a conducătorilor de proiect este obligatorie!