Apariție editorială de excepție a unei monografii de valoare!

Felicităm profesorul universitar al facultății FMTI, Mihail POPA, cu apariția la una dintre cele mai prestigioase edituri științifice din lume, editura TAYLOR & FRANCIS GROUP, a monografiei THE CENTER AND FOCUS PROBLEM: ALGEBRAIC SOLUTIONS AND HYPOTHESES, autori Mihail POPA, Victor PRICOP!!!!

POPA Mihail Nicolae este profesor universitar, titular la Universitatea de Stat din Tiraspol. Interesele sale științifice sunt legate de procesele invariante din teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, algebrele Lie și algebrele gradate comutative, funcțiile generatoare și seria Hilbert, teoria orbitei și teoria stabilității Lyapunov. Profesorul universitar Mihail Popa este co-fondator al Seminarului Științific „Ecuații diferențiale și algebre”, care activează la Universitatea de Stat din Tiraspol din 2002.

PRICOP Victor este doctor în științe matematice format la Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” – discipol al profesorului POPA Mihail Nicolae. Este membru al Seminarului Științific „Ecuații diferențiale și algebre”, Universitatea de Stat din Tiraspol. Interesele sale științifice sunt legate de algebrele Lie și algebrele gradate ale invarianților și comitanților, funcțiilor generatoare și seriilor Hilbert și aplicațiilor algebrelor la sistemele diferențiale polinomiale.

 

REZUMAT AL MONOGRAFIEI (ROM):

Monografia abordează o veche și important problemă a teoriei calitative a ecuațiilor diferențiale, numită „Problema centrului și a focarului”.

Este destinată matematicienilor, cercetătorilor, profesorilor și doctoranzilor, studenților, precum și altor specialiști care sunt interesați de teoria algebrelor Lie, algebrelor gradate comutative, teoria funcțiilor generatoare și seria Hilbert.

Cartea reflectă rezultatele obținute de autori în ultimele decenii.

Sunt obținute rezultate care constituie un pas important în rezolvarea PROBLEMEI POINCARE.
Sunt date estimările superioare ale numărului de mărimi Poincare-Lyapunov, care sunt independente din punct de vedere algebric și participă la rezolvarea problemei centrului și focarului care nu au fost cunoscute până acum. Aceste estimări sunt egale cu dimensiunile Krull ale algebrelor gradate Sibirsky ale comitantilor și invarianților sistemelor de ecuații diferențiale.

Note.
1. Câte un exemplar al acestei cărți se află în bibliotecile UST, IMI, USM și AȘM.
2. Pentru informații mai detaliate accesați în Google căutarea: 9781032017259 – The Center and Focus Problem

 

ABSTRACT (ENG):

This book focuses on an old problem of the qualitative theory of differential equations, called the Center and Focus Problem. It is intended for mathematicians, researchers, professors and Ph.D. students working in the field of differential equations, as well as other specialists who are interested in the theory of Lie algebras, commutative graded algebras, the theory of generating functions and Hilbert series. The book reflects the results obtained by the authors in the last decades. A rather essential result is obtained useful for Poincare’s problem. Namely, there are given the upper estimations of the number of Poincare-Lyapunov quantities, which are algebraically independent and participate in solving the Center and Focus Problem that have not been known so far. These estimations are equal to Krull dimensions of Sibirsky graded algebras of comitants and invariants of systems of differential equations.

Popa Mihail Nicolae is Full Professor at the Tiraspol State University (based in Chisinau). His scientific interests are related to the invariant processes in the qualitative theory of differential equations, Lie algebras and commutative graded algebras, generating functions and Hilbert series, orbit theory, and Lyapunov stability theory.

Pricop Victor holds a Ph.D. from „Vladimir Andrunachievici” Institute of Mathematics and Computer Science and is disciples of professor POPA Mihail Nicolae. Victor Pricop’s scientific interests are related to Lie algebras and graded algebras of invariants and comitants, generating functions and Hilbert series, and applications of algebras to polynomial differential systems.