Anunț privind organizarea procedurii de evaluare a tezei de doctorat a dnei Lilia Buimestru 

Luni, 21.12.20, ora 15.00

Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

organizează procedura de evaluare a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului naţional de pregătire a conducătorilor de autovehicule,

specialitatea 532.01 – Teoria generală a educației, autor Buimestru Lilia,

conducător științific Pogolșa Lilia, doctor habilitat, conferențiar universitar,

în ședința comună a Consiliului Științific, a Consiliului Școlii Doctorale, a Biroului Departamentului Didactica Științelor, cu participarea reprezentanților Catedrei de profil Pedagogie şi Psihologie generală și al reprezentanților comunității științifice din țară.

Teza de doctor o puteți descărca aici.

Ședința se va desfășura online. Link de acces:  https://meet.google.com/sad-caay-yck