Seminar științific “Educația axiologică a studenților ciclului I, licență”

SEMINAR ȘTIINȚIFIC

“Educația axiologică a studenților ciclului i, licență” 

(înscris în Registrul Național al Manifestărilor Științifice pentru anul 2022)

12 mai 2022

Bălți – Chişinău

 

Scop: sensibilizarea cadrelor didactice universitare și mentorilor stagiilor de practică pedagogică privind educația axiologică a studenților-pedagogi

Participanți: cercetători științifici, cadre didactice universitare, manageri ai instituțiilor de învățământ general, mentori ai stagiilor de practică pedagogică, studenți (doctorat, master, licență)

Forma de realizare: mixt

Locație: sala 655, corpul VI, USARB

 

Link de participare (Google Meet):  https://meet.google.com/wzv-odcn-nnt

Link Sondaj de opinii (Google Forms): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc79T9s5vy5p6lOlkwYxMM03zC LHWhgBWv16G0MjaTG5qg8XQ/viewform

 

Moderatori:

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Șefa Catedrei de științe ale educației, USARB
Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., Șefa Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”, USARB

 

AGENDA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC

14.30 – 15.00 Înregistrarea participanților

SESIUNEA DE COMUNICĂRI

„Educația axiologică: între teorie și practică”

15.00 – 15.10 Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, USARB
Cultura organizațională și sistemul de valori în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova
 

15.10 – 15.20

Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector, UST
Valorile culturii cercetării în formarea profesională a studenților
 

15.20 – 15.30

Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., UST
Valorile    profesionale    ce    definesc    stilul    de comunicare pedagogică
 

15.30 – 15.40

Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., USARB
Specificitatea educației axiologice a studenților în situație de criză a valorilor
15.40 – 16.00 Pauză

ATELIERUL DE FORMARE

„Aspecte practice ale educației axiologice ale studenților- pedagogi”

 

16.00 – 16.15

Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., USARB
Evaluarea         valorilor         studenților-pedagogi. Rezultatele sondajului de opinie
 

16.15 – 16.30

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., USARB
Educația axiologică a studenților-pedagogi prin proiectele educaționale interinstituționale
 

 

16.30 – 16.45

Aurelia BALAN, doctorand, UST, director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți
Strategii de implicare a mentorilor stagiilor de practică    pedagogică     în     cultivarea     valorilor profesionale la viitoarele cadre didactice
16:45 17:00 Aprobarea rezoluției Seminarului științific

 

Comitetul științific:

Valentina PRIȚCAN, dr, conf univ., Prorector pentru activitatea științifică și relații Internaționale, USARB
Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector al Universității de Stat din Tiraspol
Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Șefa Catedrei de științe ale educației, USARB
Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., Șefa Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”, USARB

 

Comitetul de organizare:

Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., Șefa Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”, USARB
Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
Aurelia BALAN, doctorand, UST, director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți

 

Datele de contact:

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Universitatea de Stat din Tiraspol Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți
 0231-52-357
catedra.se@usarb.md
 022-75-49-06
ccip.ust.2020@gmail.com
 0231-2-33-32
litblaga7@gmail.com