Amânarea ședinței Seminarului Științific de Profil, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021

Se amână pe o perioadă nedeterminată ședința Seminarului Științific de Profil – 532 Didactica Științelor, preconizată pentru miercuri 10 martie 2021, ora 13:00, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, pentru examinarea tezei de doctor în științe ale educației a dlui Badarne Ghalib, cu tema Integration of information and communication technologies in the teaching-learning process of biology within middle school education from Israel (Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare a biologiei din cadrul învățământului gimnazial din Israel) la specialitatea 532.02 Didactica Școlară (Biologie), conducător științific Vasile Grati, dr. habilitat, profesor universitar, din cauza situației epidemiologice din țară și de peste hotare.