Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani

La 5 ianuarie 2016 la UST a avut loc festivitatea consacrată omagierii academicianului Mitrofan Cioban cu ocazia aniversării a 75-a de la naștere. În cadrul solemnităţii rectorul universității Eduard Coropceanu a dat start felicitărilor și a apreciat aportul semnificat al academicianului Mitrofan Cioban în dezvoltarea științelor matematice în țară și peste hotare, al activității manageriale și educaționale în UST.

Meritele academicianului M. Cioban au fost înalt apreciate și de către conducerea Academiei de Științe a Moldovei (AŞM), care a fost prezentă prin persoana dlui președinte al AȘM, academicianul Gheorghe Duca și prim vicepreședintele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, care au venit cu urări aniversare și i-au înmânat înalta distincție a AȘM – medalia „Nicolae Milescu Spătaru”.

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM, reprezentat prin directorul institutului, doctor habilitat, profesor universitar, Svetlana Cojocaru, academicianul Constantin Gaindric și profesorul universitar, doctor habilitat Mihail Popa i-au urat academicianului sănătate și succese mari în speranța unei colaborări fructuoase în continuare.

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale a UST, membrul al căreia este academicianul Mitrofan Cioban, a venit cu felicitări, înalte aprecieri de recunoștință și respect pentru rolul pe care îl are dlui în activitatea științifică și educațională a facultății. Colegii, prietenii și familia, care l-au onorat cu prezența, i-au urat academicianului LA MULȚI ANI!!!