A XXVIII-a Ediție a Simpozionului Internațional Sisteme Informaționale Geografice

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău
Facultatea de Geografie 

organizează
A XXVIII-a Ediție a
Simpozionului Internațional Sisteme Informaționale Geografice
15-16 octombrie 2021
 

Simpozionul Sisteme Informaționale Geografice este primul simpozion dedicat Sistemelor Informaționale Geografice și Teledetecției organizat în România și Republica Moldova.

Astfel, ca urmare a colaborării dintre Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Republicii Moldova și Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, în anul 1991, la Iași, a fost organizată prima ediție.

Ulterior s-au alăturat în tabăra organizatorilor Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-NapocaFacultatea de Geografie și Academia Română – Filiala Cluj-Napoca Colectivul de Geografie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Asociația geo-spatial.org și Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău). Simpozionul este organizat prin rotație de instituțiile partenere.

În acest an, ediția XXVIII a simpozionului, este organizată de Universitatea Stat din Tiraspol, prin Facultatea de Geografie, în colaborare cu Institutul de Ecologie și Geografie.

Tematica Simpozionului SIG este:

 1. Analiza, manipularea și vizualizarea datelor geografice
 2. Modelarea și analiza datelor de tip rețea
 3. Studii de caz din administrația publică, rețele utilitare, cadastru și geodezie
 4. Studiul riscurilor naturale și gestiunea situațiilor de urgență
 5. Studii asupra biodiversității
 6. Studii hidrologice și climatice
 7. Studii de geografie fizică și umană
 8. Infrastructuri de date spațiale
 9. Servicii cartografice web
 10. Programe libere, date și standarde deschise
 11. Tehnologii și tehnici noi de colectare a datelor geografice
 12. Arheologie, geografie și cartografie istorică

Înregistrarea participanților se face completând formularul de participare online, accesând link-ul: https://sites.google.com/view/sig2020/înregistrare.

Detalii pe pagina: https://sites.google.com/view/sig2020/pagina-de-pornire

Circulara I:

Telefon de contact: +37367148788
E-mail: tudor.castravet@ust.md

 

RECOMANDĂRI PRIVIND TEHNOREDACTAREA LUCRĂRILOR

Cerințe:

 • Textul lucrării se va scrie în Microsoft Word, pe coli de format A4, font Times New Roman, corp de literă 12, interval între rânduri 1,5, cu diacritice.
 • Dimensiuni câmpuri: sus – 2 cm; jos – 2 cm; stânga – 2 cm; dreapta – 2 cm.
 • Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, folosind font Times New Roman, corp de literă 14, centrat cu Bold; urmat de numele și prenumele complet al autorului/ autorilor, font Times New Roman, corp de literă 14 centrat; urmat de afilierea instituțională (instituția, orașul, țara pentru autori sau coautori).
 • Lucrările pot avea cel mult 3 autori.
 • Lucrarea va cuprinde 4-7 pagini complete.
 • Rezumatele (200-500 de semne sau 75-100 cuvinte) în limbile română și engleză vor fi redactate fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11, italic.
 • Cuvinte-cheie în limbile română și engleză vor cuprinde 3-7 termeni conceptuali, care se vor redacta cu același format ca și rezumatele (fără indentare, cu aliniere stânga-dreapta și dimensiunea fontului 11).
 • Structura lucrării:
  • articolele teoretice: introducere; subcapitole teoretice; limite, contradicții și discuții (validitatea datelor și limitele acestora); concluzii; bibliografie;
  • articolele cu caracter experimental: introducere; metodologia cercetării; rezultate și discuții; concluzii; bibliografie.
 • Figurile (fotografii, imagini, diagrame, scheme) se plasează centrat, nemijlocit după referința respectivă în text. Sub figură se indică numărul de ordine și legenda respectivă, cu titlul centrat, fără Bold.
 • Tabelele se numerotează și trebuie să fie însoțite de titlu, care se plasează deasupra tabelului, cu aliniere la dreapta și litere aldine (Bold).
 • Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate și să cuprindă experiențe personale.
 • Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, rusă.
 • Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor o poartă autorii.
 • Referințele, încadrate în paranteze pătrate, se introduc în textul lucrării corespunzător listei bibliografice.
 • Bibliografia se consemnează la sfârșitul lucrării cu numerotare arabă, conform formatului de mai jos.

Pentru cărți:
Autor(i). Titlul.  Loc apariție: Editura, an apariție. Nr. total de pagini.
Pentru publicații seriale:
Autor(i). Titlul articolului. În: Denumirea completă a revistei. Anul, volumul, numărul, paginile lucrării.
Pentru resurse electronice (pe Internet):
Autor(i). Titlul articolului. Se indică titlul documentului consultat on-line, urmat de URL

Exemplu găsiți aici.

 

CONTRIBUȚII ȘI BENEFICII

Taxa de participare la Simpozion reprezintă suma necesară costurilor de organizare:

 • participare fără lucrare, cu eliberarea certificatului de participare în variantă electronică – 50 lei.
 • participare cu publicarea lucrării în varianta electronică, și eliberarea certificatului de participare electronic – 100 lei.
 • Eliberarea volumului pe suport de hârtie și a certificatului electronic – 200 lei.

Taxele pot fi achitate în numerar în casieria contabilității UST, cât și la conturile bancare ale UST.

 

Rechizite bancare pentru plăți în MDL:

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD90AG000000022512014654
Cont bancar 22512014654 MDL
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii AGRNMD2X4436

 

Rechizite bancare pentru plăți în EURO:

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 

Cod fiscal  1007600007036
Codul IBAN MD19AG000000022512014671
Cont bancar 22512014671 EURO
Denumirea băncii BC “Moldova-Agroindbank” SA, sucursala nr. 15, Chişinău
Codul bancii/SWIFT AGRNMD2X443
Adresa bancii mun.Chisinau, str.Calea Iesilor, 10