Arhiva

Ajutoare pentru refugiații civili din Ukraina și familiile cu mulți copii

La 4 mai 2022, reprezentanții Universității de Stat din Tiraspol au transmis un lot de ajutoare (produse alimentare, produse igienice, haine, încălțăminte etc.) refugiaților civili din Ukraina și familiilor cu mulți copii și venituri modeste din comuna Ivancea, raionul Orhei. Ajutoarele au fost colectate în Republica San Marino și transmise prin intermediul AO „Caritate fără […]

Principii de bază în proiectarea curricula disciplinelor cu accent pe dimensiunile educației interculturale în cadrul Universității de Stat din Tiraspol

În perioada 4-5 martie 2022 echipa Universității de Stat din Tiraspol a participat la primul atelier de dezvoltare curriculară a dimensiunilor educației interculturale (EIC), împreună cu colegii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia. Inițiativa a avut […]

Felicitări Dnei Diana ANTOCI cu ocazia susținerii publice a tezei de doctor habilitat în Științe ale educației!

Comunitatea academică a Universității de Stat din Tiraspol o felicită călduros pe Dna Diana ANTOCI cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor habilitat în științe ale educației cu titlul „Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri”, specialitatea 531.01. Teoria generală a educației, care a avut loc la data de 24 […]

UST susține refugiații civili de pe teritoriul Ucrainei

În urma apelului de solidarizare întru susținerea refugiaților civili ucraineni, membrii colectivului Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău) au donat 5% din salariul pentru luna februarie în contul pentru ajutorarea refugiaților, acumulându-se suma de 51142 lei. Concomitent, mai mulți angajați ai Universității s-au mobilizat, în calitate de voluntari, pentru a acorda ajutorul […]

IN MEMORIAM: DISTINSUL ACADEMICIAN RADU MIRON

La 10 martie 2022 s-a stins din viață unul dintre cei mai renumiți matematicieni români, academicianul Radu Miron, Președinte al Societății Balcanice de Geometrie, membru titular al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol. Radu Miron s-a născut la 3 octombrie 1927 […]

Conferința științifică internațională „Higher Education In The Regions: Realities And Perspectives”

În perioada 25-26 noiembrie 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol participă în calitate de coorganizator la Conferința Științifică Internațională HIGHER EDUCATION IN THE REGIONS: REALITIES AND PERSPECTIVES consacrată aniversării a 100 de ani de la fondarea Universității Pedagogice de Stat din Azerbaidjan. În cuvântul de felicitare, Rectorul Universității de Stat din Tiraspol, Dl prof. univ. […]

IN MEMORIAM Doamnei doctor, conferențiar universitar, Galina CHIRICĂ

Vestea despre trecerea subită în neființă a colegei noastre, Galina CHIRICĂ, a lăsat multă tristețe în suflet și ne-a marcat pe toți cei care am cunoscut-o. După o viață petrecută cu altruism și mărinimie, însemnată de pasiunea pentru educație și cercetare, Galina CHIRICĂ, ne-a părăsit, lăsându-ne enormă tristeţe şi durere în suflet. Întreaga comunitate a […]

La UST a avut loc primul webinar din seria de webinarii „Dialog intercultural polono-moldovenesc”

Sărbătorită în fiecare 10 noiembrie, Ziua ştiinţei, instituită în Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului, este organizată în contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, proclamată de către UNESCO la data de  2 noiembrie 2001. Stabilirea Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare are drept scop evidenţierea rolului important al ştiinţei în societate […]

Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) UST a organizat lansarea de carte “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi

La 04 noiembrie 2021 în Sala de Festivități a UST Centrul  de Cercetări și Inovații Pedagogice (CCIP) a organizat lansarea de carte  “Managementul resurselor umane în învățământul general”, autor dr. hab., prof. univ. Viorica Andrițchi. Tradițional pentru UST, la lansările de carte au fost prezente personalități notorii în domeniul științei și culturii. Moderatorul evenimentului a fost dr. […]

Eduard Coropceanu, rectorul UST și Natalia Rotari, doctoranda UST despre conceptul STEAM, abordarea interdisciplinară a predării ştiinţelor reale în cadrul emisiunii SPAŢIUL PUBLIC

Apariție editorială de excepție a unei monografii de valoare!

Felicităm profesorul universitar al facultății FMTI, Mihail POPA, cu apariția la una dintre cele mai prestigioase edituri științifice din lume, editura TAYLOR & FRANCIS GROUP, a monografiei THE CENTER AND FOCUS PROBLEM: ALGEBRAIC SOLUTIONS AND HYPOTHESES, autori Mihail POPA, Victor PRICOP!!!! POPA Mihail Nicolae este profesor universitar, titular la Universitatea de Stat din Tiraspol. Interesele […]

UST a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar Anatol Gremalschi

Astăzi, 29 octombrie 2021 Universitatea de Stat din Tiraspol (UST) a acordat înalta sa distincție și anume titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA domnului prof. univ., dr. hab. Anatol Gremalschi, o personalitate recunoscută în comunitatea științifică drept o autoritate incontestabilă în domeniul învățământului. Ședința festivă în cadrul careia a fost decernat titlul de DOCTOR ONORIS CAUSA […]