Arhiva

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

Scopul mesei rotunde implică identificarea mecanismelor funcționale de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior. Sunt invitați să participe la Masa rotundă personalul universitar cu funcții manageriale (decani, șefi de catedră, șefi de laboratoare de cercetare, membrii Departamentului Didactica științelor, conducătorii de doctorat și șefi ai subdiviziunilor universitare cu responsabilități de cercetare, publicare etc). Participanții […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi. Materialele conferinței vor fi publicate. Participanții pot solicita Culegerea conferinței și […]

Conferinţa ştiinţifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: Provocări și tendințe contemporane”, ediția I-a

  Evenimentul are scopul de a sensibiliza comunitatea pedagogică la problematica afirmării culturii cercetării pedagogice în societatea contemporană și de a disemina experiențe de transfer inovațional în sistemul educațional. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice și cercetători, profesori școlari, doctoranzi, masteranzi și studenți din Republica Moldova și din alte spații […]

Conferinţa republicană a cadrelor didactice

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL organizează CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE în perioada 27-28 FEBRUARIE 2021 Evenimentul se adresează cadrelor didactice, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei, cercetătorilor şi celor interesaţi în problemele învăţământului. Conferinţa ştiinţifico-metodică are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul educaţional; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]

Conferința științifică națională cu participare internațională „Mediul și dezvoltarea durabilă”

  Evenimentul se va desfășura online. Detaliile de acces la ședințele secțiunilor sunt indicate în programul Conferinței atașat mai jos. Programul Conferinței Materialele Conferinței   Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, str. Ghenadie Iablocikin 5. Adresa e-mail: conf.geo.ust@gmail.com Telefon de contact: +37369630106

Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

În perioada 29 – 30 septembrie 2020 în cadrul Universității de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău, și-a desfășurat activitatea Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, consacrată aniversării a 90-a de la fondarea UST. Evenimentul a întrunit cercetători științifici, cadre didactice universitare și preuniversitare din domeniile Matematică, Informatică, Fizică, […]

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

  Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău organizează online sesiunile Conferinței științifice naționale cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020     Evenimentul, dedicat aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova, se va desfășura online. Detaliile de acces la […]

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău organizează şi Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică națională cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020 Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova […]

Ediția a 69-a a Conferinței științifice a studenților și masteranzilor Universității de Stat din Tiraspol consacrată aniversării a 90-a de la fondarea Alma Mater

În perioada 13-14 mai 2020, în incinta Universității de Stat din Tiraspol, a avut loc ediția a 69-a a Conferinței Științifice anuale studențești, de această dată, deferit de modul tradițional, la distanță. Studenții și masteranzii facultăților de Biologie și Chimie, Geografie, Filologie și Pedagogie s-au reunit în grupuri pe diferite platforme online și au prezentat […]

Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”, Ediţia a V-a

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL (Chişinău)             FACULTATEA DE GEOGRAFIE organizează Conferinţa ştiinţifică Naţională cu participare Internaţională „MEDIUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ”, Ediţia a V-a Ediție jubiliară: 90 DE ANI A UST 30 – 31 octombrie 2020, Chişinău

Conferința științifică cu participare internaţională Învățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, 2020

Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinăuorganizează şi Vă invită în calitate de participant activ la Conferința științifică națională cu participare internaţionalăÎnvățământ Superior: Tradiții, Valori, Perspective, care se va desfăşura în perioada 29 – 30 septembrie 2020 Evenimentul se va desfășura în contextul aniversării a 90-a a învățământului superior din Moldova și se adresează cercetătorilor […]