Arhiva

Masa rotundă „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”

Scopul mesei rotunde implică identificarea mecanismelor funcționale de stimulare a transferului inovațional în învățământul superior. Sunt invitați să participe la Masa rotundă personalul universitar cu funcții manageriale (decani, șefi de catedră, șefi de laboratoare de cercetare, membrii Departamentului Didactica științelor, conducătorii de doctorat și șefi ai subdiviziunilor universitare cu responsabilități de cercetare, publicare etc). Participanții […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii”, ediția I-a

Evenimentul are scopul de a stabili direcții prioritare ale cercetării și bune practici de inovare ale educației în acord cu exigențele actuale ale pieții muncii. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice universitare, cercetători, profesori școlari, studenți, masteranzi și doctoranzi. Materialele conferinței vor fi publicate. Participanții pot solicita Culegerea conferinței și […]

Conferinţa ştiinţifică internațională „Cultura cercetării pedagogice: Provocări și tendințe contemporane”, ediția I-a

  Evenimentul are scopul de a sensibiliza comunitatea pedagogică la problematica afirmării culturii cercetării pedagogice în societatea contemporană și de a disemina experiențe de transfer inovațional în sistemul educațional. Sunt invitați să participe la conferință reprezentanții comunității pedagogice: cadre didactice și cercetători, profesori școlari, doctoranzi, masteranzi și studenți din Republica Moldova și din alte spații […]

Start concursului de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies)

Stimați studenți de la ciclul Licență, secția zi, și Masterat, Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de studii (Student Mobility for Studies) în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială) de un semestru la Universitatea Pedagogică „Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 […]

Concurs de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training)

Stimați colaboratori ai UST, Se anunță concursul de selectare a candidaților pentru stagiul de Mobilitate de formare (Staff Mobility for Training) de 5 zile la Universitatea Pedagogică “Comisia Educației Naționale” din Cracovia, Polonia, în semestrul 2 al anului academic 2020-2021 în domeniul 0111 Education Science (Știința educației) sau 0923 Social Work (Asistență socială). Dosarele în […]

Comisia Electorală a UST desfășoară procesul de alegeri a reprezentanților colectivului în Senatul UST

În legătură cu necesitatea delegării reprezentanților colectivului în Senatul UST (componența nouă), în perioada 17-30 decembrie 2020 Comisia Electorală a UST desfășoară procesul de alegeri în cadrul subdiviziunilor conform graficului: Facultatea Geografie – 23 decembrie, ora 14.00, sala 313 (Drumul Viilor 26A), observator CEUST – Sergiu Codreanu Facultatea Biologie și chimie – 28 decembrie, ora […]

Apel pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi

Departamentul Cercetări Științifice și Relații Internaționale (DC și RI) al UST lansează Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte interne de cercetare pentru studenți și masteranzi. Prin decizia Consiliului de Administrație al UST din 14.12.2020 a fost aprobat lansarea concursului. Regulamentul cu privire la concursul proiectelor de cercetare pentru studenți și masteranzi este publicat la adresa: […]

Anunț privind organizarea procedurii de evaluare a tezei de doctorat a dnei Lilia Buimestru 

Luni, 21.12.20, ora 15.00 Școala Doctorală Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Haşdeu din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează procedura de evaluare a tezei de doctorat cu tema Coordonatele conceptuale ale sistemului naţional de pregătire a conducătorilor de autovehicule, […]

Prelegerea publică „Co-Creating for Positive Impact Based on Science, Technology and Innovation & Collaboration with Moldova”

Marți, 8 decembrie 2020, ora 10.00, va avea loc prelegerea publică „Co-Creating for Positive Impact Based on Science, Technology and Innovation & Collaboration with Moldova” („Crearea în comun pentru un impact pozitiv bazat pe știință, tehnologie și inovare și colaborarea cu Moldova”), susținută ONLINE la Academia de Științe a Moldovei de Prof. Hasan MANDAL, Președintele Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBİTAK). […]

Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internațională „Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă”

AVIZ la 20-21 martie 2021 FACULTATEA BIOLOGIE ŞI CHIMIE A UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN TIRASPOL (Republica Moldova, Chişinău, Str. Drumul Viilor 26A) organizează CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „INSTRUIRE PRIN CERCETARE PENTRU O SOCIETATE PROSPERĂ” Evenimentul este organizat în mod special cu scopul diseminării experienței acumulate de cadrele didactice, cercetători, specialişti în Ştiinţe ale educaţiei, […]

Noaptea cercetătorilor 2020

Universitatea de Stat din Tiraspol participă și în acest an la Noaptea cercetătorilor europeni. Pentru a vizualiza detalii privind cercetările științifice realizate de UST accesați: https://noapteacercetatorilor.md/science4society/category/72  

Audierea publică a rapoartelor anuale privind implementarea proiectelor din cadrul programelor de stat (2020-2023) pentru anul 2020

În contextul organizării raportării anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat 2020-2023 de către Agenția Naţională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), în baza Ordinului ANCD nr. 99 din 05 noiembrie 2020 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării”, în scopul monitorizării procesului de raportare […]