Arhiva

Admitere 2022: Facultatea Pedagogie

Apel către Colectivul Universității de Stat din Tiraspol

Stimați membri ai Sindicatului Universității de Stat din Tiraspol, dragi studenți, absolvenți, membri ai Federațiilor de profil, cadre didactice din învățământul preuniversitar, reprezentanți mass-media și toți cetățenii care nu sunt indiferenți față de soarta învățământului superior pedagogic. Vă aducem la cunoștință că la 07 iulie 2022, între orele 09:30 – 12:30, Sindicatul UST va organiza […]

Universitatea de Stat din Tiraspol, prima instituție de învățământ superior din țara, își păstrează identitatea si statutul

Primul Președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur susține Universitatea de Stat din Tiraspol. Scrisoare_Mircea_Snegur Scrisoare_MEC_UST 28_06_2022

Comunicat privind desfășurarea Mesei rotunde „Direcții de management a cercetării și a transferului inovațional în învățământul superior”, ediția a II-a

Evenimentul științific conceput și organizat în spiritul culturii cercetării s-a desfășurat în UST cu scopul abordării teoretico-practice a cercetării și inovării în evaluarea gradului de implementare a direcțiilor strategice de management al transferului inovațional în învățământul superior, trasate la prima ediție a mesei rotunde și implementate în practica universitară, în acord cu politicile inovaționale, promovate […]

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice

Rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice anunțat la 15.04.2022 de Universitatea de Stat din Tiraspol În baza deciziei Senatului UST din 21.06.2022, proces-verbal nr.11, au fost validate rezultatele concursului privind ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice: Subdiviziune: Funcția Cadre didactice     1. Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar conferențiar universitar Silvia GOLUBIȚCHI Lilia CEBAN […]

The 29th Сonference on Applied and Industrial Mathematics, CAIM 2022

SECOND ANNOUNCEMENT The Romanian Society of Applied and Industrial Mathematics (ROMAI), “Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” Institute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics of Romanian Academy, Mathematical Society of the Republic Moldova (MSM), Tiraspol State University (TSU), Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science (VAIMCS), Moldova State University (USM), Academy of Economic Studies of Moldova (ASEM), […]

Anunț privind susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației Candidat: BOGDANOVA Violeta Conducător ştiinţific: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar Comisia de susținere publică a tezei din cadrul Universității de Stat din Tiraspol, aprobată prin decizia Senatului, proces verbal nr. 9 din 19 aprilie 2022 Tema tezei: „Методика изучения в высшем […]

Conferință științifică internațională „Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții”

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA Universitatea de Stat din Tiraspol, (cu sediul la Chişinău, Republica Moldova) ȘCOALA DOCTORALĂ „ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI” Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează Conferință științifică internațională „adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții” 18-19 august, 2022 […]

Rezoluția Conferinței Internaționale “Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a III-a

Rezoluția Conferinței Internaționale “Educația lingvistică și literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane”, Ediția a III-a 20-21 mai 2022 La data de 20-21 mai 2022, catedra Limba și Literatura Română a Facultatății de Filologie a UST a organizat ediția a III-a a Conferinței Științifice Internaționale Educația Lingvistică și Literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane. La eveniment au participat […]

Lecția publică „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes”, Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy

Stimați colegi și studenți!   Marți, 7 iunie 2022, la ora 11:00, în cadrul facultății Biologie și Chimie în aula 404 va avea loc prezentarea lecției publice „Montmorillonite for removal and recovery of metals and dyes” de către Dr. Filippo Parisi, University of Trieste, Italy. Link:  https://meet.google.com/pbw-dpzf-zqt Sunt invitați toți studenții și profesorii doritori.  

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru Staff Mobility for Training

Stimați colaboratori ai UST, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a personalului didactic cu scop de formare (Staff Mobility for Training) de 10 zile + 2 zile transport (exceptand zilele de duminică) în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în […]

UST anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru Student Mobility for Training

Stimați studenți de la ciclul Masterat, Universitatea de Stat din Tiraspol anunță deschiderea concursului pentru selectarea candidaților pentru stagiile de mobilitate a studenților cu scop de formare (Student Mobility for Training) de 2 luni în cadrul programului Erasmus+ KA107 la Universitatea “Științe ale vieții” din Praga, Cehia, în domeniul de formare 433 Științele ale Pământului, […]