Medalie internațională a Centrului de Geografie Istorică Militară

La 18 iunie 2019 în cadrul Senatului Universității de Stat din Tiraspol a avut loc înmânarea medaliei internaționale a Centrului de Geografie Istorică Militară (CGIM) din Republica Moldova.

La ședință a fost prezent domnul Nicolae Parcevschi, locotenent-colonel în rezervă, președintele CGIM din RM, care a apreciat înalt activitatea UST în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, în același timp s-a referit la soarta UST, a colectivului profesoral-didactic și a studenților, la spiritul patriotic care predomină în UST.

Asemenea distincție i-a fost înmânată și rectorul UST, profesor interimar Eduard Coropceanu pentru calitățile manageriale deosebite, care se reflectă asupra pregătirii cadrelor militare la catedra militară a UST, patriotism, dedicație profesiei și promovarea științei.

La fel, medalia internațională a CGIM i-a fost oferită și domnului Ilașciuc Victor, șef de studii la catedra militară a UST, pentru patriotism și implicarea cu succes în pregătirea specialiștilor în domeniu.