Anunț eveniment: Seminar metodologic Cercetarea și inovarea educației, Ediția I-a

SEMINAR METODOLOGIC
CERCETAREA ȘI INOVAREA EDUCAȚIEI
Ediția I-a

Tema: OPORTUNITĂȚI PRIVIND INOVAREA EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA CERCETĂRILOR PEDAGOGICE

14 aprilie, 2022
Chişinău-Bălți

Scop: sensibilizarea managerilor instituțiilor de învățământ general privind oportunitățile de implementare a inovațiilor pedagogice
Participanți: manageri ai instituțiilor de învățământ general, cercetători științifici, doctoranzi, cadre didactice universitare
Link Formular de înregistrare (Google Forms): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6HElpNw1HayvLy6cx EU pl0Bgf6MJIidzF00BqIXkWMZ-Q/viewform

Link de participare (Google Meet):
Topic: Seminar metodologic cercetarea și inovarea educației,
Ediția I-a
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82100583133?pwd=VEJ3ZEgrTXZITHNm YVFXNWY0TWFIUT09
Meeting ID: 821 0058 3133
Passcode: 159681

MODERATORI:

  • Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
  • Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., Șefa Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”, USARB

Comitetul științific:

  • Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector al Universității de Stat din Tiraspol
  • Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST

Comitetul de organizare:

  • Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., Șefa Centrului de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
  • Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., Șefa Laboratorului Științific „Tehnologii Educaționale Inovaționale”, USARB
  • Aurelia BALAN, doctorandă, UST, director, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți

 

AGENDA SEMINARULUI METODOLOGIC

COMUNICĂRI

14.00 – 14.30  Înregistrarea participanților
COMUNICĂRI
14.30 – 14.40 Eduard COROPCEANU, dr., prof. univ., Rector al Universității de Stat din Tiraspol,
“Oportunități manageriale de promovare a inovațiilor pedagogice în învățățământul general”
14.40 – 14.50 Maia BOROZAN, dr. hab., prof. univ., UST,
“Promovare în carieră prin transferul inovațional”
14.50 – 15.00 Aliona AFANAS, dr., conf. univ., UST,
“Argumente privind importanța formării profesionale continue a cadrelor didactice pentru inovarea educației în învățățământul general”
15.00 – 15.10 Viorica ANDRIȚCHI, dr. hab., prof. univ., UST,
“Managementul cercetărilor pedagogice aplicative la nivelul instituției de învățământ general”
15.10 – 15.20 Tatiana NAGNIBEDA-TVERDOHLEB, dr., director, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza din Chișinău
“Managementul inovării educației în procesul de formare profesională continuă a managerilor școlari”
15.20 – 15.30 Diana ANTOCI, dr., conf. univ., UST,
“Un model de transfer al inovației pedagogice în învățământul superior”
15.30 – 15.40 Aurelia BEȚIVU, dr., lect. univ., USARB,
“Bune practici privind cercetarea și transferul de inovații pedagogice în programele de formare a cadrelor didactice”
15.40 – 15.50 Aurelia  BALAN,  doctorand,  UST,  director,  Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălți,
“Bariere în transferul de inovații pedagogice”
16.00 Publicarea rezoluției Seminarului metodologic